Sto výletů automobilem po Československu – Klínovec

PAMATUJTE SI
1. Doporučitelné mapy jsou: oficiální automapy Autoklubu RČS. Dostanete je v sekretariátu Autoklubu, Praha-II., Lützowova, nebo v každém knihkupectví.

2. Jde-li o mapy oblastí, v nichž vedeme po okreskách (pro stručnost říkáme okresním silnicím: okres ky, silnicím státním: státní), sáhněte po mapách generálního štábu; jsou přesné a laciné.

3. Není-li podotknuto jinak, počítá se s průměrnou r ychlostí 30 km v hodině, čili výlety vesměs pohodlné.

4. Pokud nenaleznete přesné kilometráže výletů po okres kách, poznamenejte si ji. Víte, že data přesného kilometrování po okreskách jsou těžko jinak dosažitelná, než z autopsie. Budeme Vám vděčni za sdělení získaných dat, abychom mohli doplniti příští vydání.

5. Jako východiska popsaných výletů jsou myšleny pro výlety v Čechách, Praha, pro výlety na Moravě a ve Slezsku, Brno, a na Slovensku Bratislava. Pro jiná místa jest možno voliti alternativu anebo přizpůsobení pomocí porovnávací mapky a připojených vysvětlivek.

6. Výklady použí vaných značek:
( F) – benzinová čerpací stanice, olej a service: Fanto benzin, Fantolin motor oil (zřízená firmou Alois Brey, spol, s r.o., Praha-Smíchov, Dvořákova ul. 1381 (telefon 43813, 43814), na Moravě a na Slovensku pod stejnou značkou stejné výrobky (zřízená firmou Vesta, průmysl minerálních olejů, Bratislava).
( K) – benzinová čerpací stanice, olej a service: Kralupol benzin, Kralupol motor oil (zřízená Kralupolskou rafinerií minerálních olejů, Praha II., Hybernská 44 (telefon 24456, 24457), nebo Kralupolskou olejářskou spol. s r.o. Brno).

39. Do Karlových Varů a na Klínovec.

Praha – Unhošť Řevníčov – Lubenec – Bochov – Karlovy Var y – Jáchymov – Klínovec a stejnou cestou zpět.
Asi 290 km. Nepodnikejte d
říve, než v květnu – cesta na Klínovec leží dlouho pod sněhem. Silnice vesmě
s dobré.

Důvod, proč nutno znát Karlovy Vary, není snad ani třeba uváděti. Jejich mondainní kouzlo, krásná poloha, luxusní hotely a pestrá mezinárodní společnost jsou samy o sobě již atrakcí prvého řádu. Jsou pro cizince nejznámějším místem v republice (Prahu nevyjímaje) a s hlediska státní propagace jsou naší nejcennější položkou. Jejich léčivý účinek nebyl zatlačen ještě pro určité choroby žádnými druhými lázněmi na světě, a tak v plné sezoně uvidíte v Karl. Varech Indy, Angličany, Američany, Japonce, Číňany, o menších pronárodech ani nemluvě. Lze jen litovati, že silniční spojení s Prahou nebylo řádně vybudováno a že zejména v poslední době stav silnic odradil leckterého cizince (kteří mají často svoje vozy s sebou) od návštěvy hlavního města.

Trať Praha-Karlovy Vary je tak vyježděná – a i dobře značkovaná, že kdo se jednou dostal za Břevnov a ví, že má jet přes Unhošť ( K), Nové Strašení (pozor na strážníka!) ( F), Krupou (F) a Řevničov, určitě nezabloudí. Doporučuje se jen v Lubenci ( F, K) odbočit od státní na okresku na Chýši a Žlutice (stará vzácná česká bible, chovaná v městském muzeu) a vrátit se ve Zlaté Hvězdě na hlavní silnici. V Bochově (K) krajní pozor při projezdu. Raději na náměstí na okamžik sečkejte, jinak dostanete předvolání pro rychlou jízdu, i kdybyste jeli pozpátku. Při sjezdu známou karlovarskou serpentinou nepospíchejte – pohled s ní na Karlovy Vary je jedinečný. V Karlových Varech ( F, K) – neznáte-li je ovšem ještě – obligátní prohlídka lázní, přesnídávka u Puppa, procházka po Alte Wiese, atd. Držíce se stále řeky Ohře, resp. Jejího pravého břehu, dostanete se krásným údolím do rozkošných malých lázní Kysiblu; v nejbližší vesnici za nimi, v Radešově, přes řeku (starý, dřevěný, krytý most) a do Ostrova (Schlackenwert), odkud je jen kousek do proslulých radiových lázní a státních radiových dolů Jáchymova.

Za Jáchymovem v prudkém ↗↗ na Boží Dar (Gottesgab) (1072 m), nejvýše položené město v Čechách), kde do prava k celnici, jež vás však propustí, když ohlásíte, že jedete na Klínovec. Na vrcholku Klínovce (1243 m) dobrý hotel a rozhledna s krásnou vyhlídkou. Při návratu v Božím Daru odbočte napravo na Sejfy. Abertam, Merklín, Hroznětín; tato varianta je velmi vděčná, mnohem krásnější, než přímá cesta z Ostrova na Jáchymov. Oč se tím cesta prodlouží, lze uspořit vynecháním odbočky na Kysibl a zkrácením cesty z Ostrova přímo na Karlovy Vary, odkud rovnou domů. Vzhledem k značně době, již zaujme prohlídka Karlových Varů, je lépe volit domů stejnou trať jako při jízdě do Varů.

40. Alternativa návratu s Klínovce.

Praha – Klínovec – Měděnec – Klášterec – Kadaň – Žatec – Louny – Slaný – Praha.
Asi 320km Podmínky
jako v minulém.

Z Prahy na Klínovec podle č. 39, ale po sjezdu s vrcholku se nevrátit na Boží Dar, ale pokračovat směrem příjezdu a na třetí rozbočce vlevo, jako na Šmídeberk, ale na + před ním napravo na Stolzenhain, Horní Halži a Měděnec. V Měděnci ( K) si nechte někde stát vozidlo a jděte se podívat na opuštěné malachitové doly u hostince na vrcholku. Je to evropské kuriosum a barvy, jež voda chemickými procesy vytvořila na povrchu měděných rud, jsou feerie. Za Měděncem těsně před přejezdem dráhy napravo dolů na Klášterec n/Ohří (známá továrna porculánu) a na Kadaň ( K), Žatec ( K) – Louny ( F, K) – Slaný ( F, K) a Prahu.

(Sto výletů automobilem po Československu, Knihovna Technické Tribuny, 1929)

(Za VCC Spořice, DP)

Další články

Spořická šedesátka 2024

Spořická šedesátka 2024

7. září 2024 Hlavním úkolem a cílem VCC Spořice je uspořádat společně s obcí Spořice jednou ročně – a to v září – Setkání historických vozidel – Spořickou šedesátku. Jak už název napovídá, setkání...

Novoroční vyjížďka 1.1.2024

Novoroční vyjížďka 1.1.2024

Novoroční vyjížďka je takovou pěknou tradicí. Tím spíše, když k jejímu uskutečnění místo slov „hrablo, mráz a jégrovky“ můžeme vesele použít výrazy jako „suché silnice, sluneční brýle a 8°C“.Pod...

Kontakt

Jsme malá parta nadšenců, která si našla zalíbení nejen v automobilových a motocyklových veteránech, ale rovněž v historických strojích, technice a obecně ve všem, co ke starým časům patří. Neděláme mezi sebou rozdíly, ale vzájemně se doplňujeme. Někdo má rád období první republiky, jiný si libuje v autech z Tuzexu, další se soustředí na motorky nebo stabilní motory.

Veteran car club Spořice spolek
IČO: 17918162
Nerudova 248, Spořice 431 01

vccsporice@seznam.cz

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Jako spolek VCC Spořice rádi podpoříme svou aktivitou jiné akce podobného charakteru, neboť stroje udržujeme a renovujeme právě proto, abychom s nimi jezdili. S tím je spojené testování historických vozidel, které může spolek VCC Spořice provádět.